České záhnědy

Záhněda je kouřová až hnědá odrůda křemene.

Kámen záhněda vytváří v přírodě krystaly a drůzy, ale často se objevuje pouze ve formě částí krystalů, či jejich fragmentů nebo jen zlomků. Občas lze najít záhnědy i jako ohlazené valounky, či úlomky.

Většina přírodních záhněd je zcela, nebo částečně průsvitná. Někdy bývají i neprůsvitné, pokud jsou uvnitř hodně zakalené křemenem.

U průsvitných, či vyjímečných průhledných záhněd, jde dobře pozorovat jejich vnitřní svět. Ten se skládá z různých zajímavých objektů - tzv. "inkluzí" uvitř krystalů. Těmi mohou být např. peříčka, mlhoviny, barevné duhy atd. V některých lze dokonce uvnitř vidět i "bytosti" připomínající třeba zvířata atp.

Záhnědy se také často vyznačují krásným a výrazný skelným leskem na povrchu jejich krystalových stěn. Všechny kameny však nemusí mít silný lesk, ale můžou se nacházet i s matným, či dokonce lehce ohlazeným povrhem pocházejícím od vody a říčních písků, které je po mnoho tisíc let omývaly.

Záhnědy se do České republiky dováží ze zahraničních států, kde se stroji průmyslově těží.

Českých záhněd je ovšem velmi málo a jsou nedostatkovým zbožím, protože se nachází velmi zřídka. Nikde v Česku se v současné době netěží ani nedolují a můžete je sehnat pouze od místních sběratelů, kteří je zde hledají a sbírají ručně.

Českých záhněd však rok od roku ubývá, nejen proto, že se za desítky let intenzivního sběru zdejší maličká naleziště téměř zcela vyčerpala, ale také proto, že zájem o tuzemské záhnědy velmi vzrostl. Z těchto důvodu jsou velmi vzácné a ceněné, oproti těm dováženým ze zahraničí. I malá přírodní záhněda z naší rodné země může být člověku mnohem prospěšnější, než velký kus té zahraniční, často falešné.

„Záhnědy se v přírodě nachází také ve spojení s dalšími minerály, nejčastěji s křemenem, albitem, ortoklasem, turmalínem, či muskovitem“.