Český morion

Kámen morion tvoří v přírodě krystaly a drůzy, ale častěji se nachází pouze ve formě částí krystalů, či jejich fragmentů nebo zlomků. Vyjímečně lze objevit moriony i jako ohlazené valounky, či úlomky.

, které je po mnoho tisíc let omývaly

U těchto morionů je pak možné pozorovat zajímavé objekty - tzv. "inkluze" uvitř krystalů. Těmi mohou být např. peříčka, mlhoviny, barevné duhy atd. V některých lze dokonce uvnitř vidět i "bytosti" připomínající třeba zvířata.

Moriony se do České republiky dováží ze zahraničních států, kde se stroji průmyslově těží.

Českých morionů je ovšem velmi málo a jsou nedostatkovým zbožím, protože se nachází velmi zřídka. Nikde v Česku se v současné době netěží ani nedolují a můžete je sehnat pouze od místních sběratelů, kteří je zde hledají a sbírají ručně.

Českých morionů však rok od roku ubývá, nejen proto, že se za desítky let intenzivního sběru zdejší maličká naleziště téměř zcela vyčerpala, ale také proto, že zájem o tuzemské moriony velmi vzrostl. Z těchto důvodu jsou velmi vzácné a ceněné, oproti těm dováženým ze zahraničí. I malý přírodní morion z naší rodné země může být člověku mnohem prospěšnější, než velký kus toho zahraničního, často falešného.

„Moriony se v přírodě nachází také ve spojení s dalšími minerály, nejčastěji s křemenem, albitem, ortoklasem, turmalínem, či muskovitem“.