Citrín - čištění, nabíjení a aktivace kamene

Kámen citrín bychom měli pravidelně čistit a nabíjet, pokud chceme využít jeho plný potenciál. Náležititou péči nám pak kámen mnohonásobně vrátí. Velmi důležitá je též vhodná aktivace a také pravost citrínu.

Pravý citrín - drahý kámen / minerál z Vysočiny - čištění, nabíjení, aktivace

Jak na správné čištění citrínu?

Očištění citrínu se provádí pomocí čisté pramenité vody. Nejvhodnější je kámen vzít do přírody, ponořit ho do studánky s čistou vodou a tam ho několik minut ponechat (stačí 5 - 20 minut). Ideální je, pokud u studánky vyvěrá i vodní pramen, pak je dobré ještě citrín na chvíli (např. 2 - 3 minuty) vložit pod proud tekoucí čisté vody. Takto vyčištěný citrín pak můžeme nabíjet (viz. níže).

▶ Pokud nemáte možnost citrín nosit pravidelně na vyčištění do přírody ke studánce, tak je možné ho očistit alespoň doma za pomoci vody z kohoutku. Lepší je pramenitá voda (ze studny, pramene, hlubinného vrtu apod.). Voda z vodovodního řádu (potrubí), která pochází z nádrží (přehrady, jezera, apod.) není úplně dobrou volbou, ale pokud není jiná možnost, postačí i ta. Při očištění opět platí, že citrín ponoříme do vody (5 - 20 minut), a pak kámen opláchneme pod proudem vlažné vody (2 - 3 minuty).

Jak často citrín čistit?

▶ Pokud s citrínem aktivně pracujeme - např. s ním meditujeme, vysíláme k němu naše záměry, přikládáme ho na tělo, nebo ho používáme ke krystaloterapii, či léčení, tak je dobré kámen čistit co možná nejčastěji. Ideálně po každé práci, nebo alespoň obden.

▶ Jestliže s citrínem vědomě nepracujeme a máme ho pouze jako dekoraci, čistič prostředí a přírodní zářič, tak ho stačí čistit jednou měsíčně.

Český citrín  - krystal - drahý kámen - drahokam / polodrahokam - minerál→ Zajímavost: Některé zdroje uvádí, že citrín není potřeba čistit ani nabíjet. To ovšem není tak úplně pravda. Citrín, stejně jako jiné minerály, má jisté samočistící schopnosti, ale sám se (v našem domově, kde bydlíme) zcela vyčistit neumí. Čištění a nabíjení kamene bychom tak měli pravidelně dělat. Nevyčištěný kámen nám totiž může např. i prasknout (rozpadnout se na několik částí), když se přesytí negativní energií.

Jak na správné nabíjení citrínu?

▶ Citrín se nabíjí hlavně pomocí slunce. Umístíme ho na přímé sluneční světlo, avšak pouze na velmi krátkou dobu (cca. 5 - 10 minut). Delšímu pobytu na přímých slunečních paprscích ho nevystavujte, protože by pak postupně začal ztrácet svoji žlutou barvu, až by úplně vyblednul.

▶ Pokud nesvítí slunce (hlavně v zimních měsících), můžeme ho nabíjet i na měsíčním světle (tam ho necháme déle - cca. 30 minut).

Jak často citrín nabíjet?

▶ Po každém vyčištění citrínu je vhodné ho nechat nabít.

▶ Jestliže jste s citrínem dlouho a intenzivně pracovali (léčení apod.), je nejlepší citrín nechat odpočinout v zemi, kde bude moci nabrat svoje síly postupně zpět (plně se dobít). Vložte (zakopejte) citrín do země (do hlíny) a tam ho ponechte několik měsíců (ideálně třeba celý rok). Pak Vám opět může poskytnout svůj plný energetický potenciál.

Jak aktivovat citrín?

Pravý moravský citrín - přírodní surový kámen / nerost▶ K aktivaci citrínu dochází automaticky v momentě, když se kámen dostane ke svému novému majiteli, který s ním bude pracovat (propojí se jeho a vaše energetické pole). Citrín se člověku otevře - aktivuje vždy a pouze do té míry, do jaké je otevřené jeho vědomí - stav mysli (čím vědomější člověk, tím je citrín aktivnější). Postupnou prací s kamenem může být dosaženo stále vyššího propojení mezi vámi a citrínem. To povede k navyšování vaší energie - vibrací, a tak získáte potřebnou sílu (mentalní i fyzickou) k dosažení vašich životních cílů a snů.

▶ Při prvním setkání s citrínem je vhodné ho (v myšlenkách) přívítat a poděkovat mu za to, že k vám přišel. Můžete k němu vyslat (s pokorou) vaše záměry, přání a tužby. Od této chvíle jste s ním energeticky propojeni, dokud ho nepředáte někomu dalšímu, nebo ho nevrátíte zpět do přírody.

Pracujte pouze s pravými citríny

▶ Výše popsaný postup pro nabíjení, čištění a aktivaci kamene platí pouze a VÝHRADNĚ pro pravé citríny. Většina nabízených citrínů na trhu (přes 90%) jsou bohužel falešné citríny (vyrobené přepálením a žíháním levnějších a dostupnějších minerálů), a tak buďte při pořizování citrínu (zvláště těch zahraničních) velmi obezřetní a vybírejte pečlivě. Shánějte pouze a jen pravé přírodní citríny! Ideálně ty české z naší země, které mají energetický otisk naší vlasti. Navíc budete mít jistotu, že jsou čistě přírodní a pravé, protože se tuzemské citríny zatím nefalšují.

Tip: Přečtěte si na partnerských stránkách » Jak poznat pravý citrín? «

→ Tip 2: Zjistěte, jaké má » citrín účinky, vlastnosti a význam? «

→ Doporučujeme: Naši nabídku českých citrínů můžete shlédnout níže. Další informace o českých citrínech a jejich nabídku najdete v sekci » kámen citrín « , nebo také na partnerských stránkách v kategorii » pravý český citrín z Vysočiny «

Copyright ©: Obsah článku je chráněn autorskými právy a bez souhlasu majitele stránek je přísně zakázáno jeho šíření a kopírování!