Jsou nepravé ozářené kameny radioaktivní?

Některé drahé kameny a minerály skutečně mohou být po vystavení ionizujícímu záření radioaktivní. Vždy záleží na typu a druhu umělého a nepřirozeného záření, kterému byly kameny vystaveny (alfa, beta, gama, neutronové, rentgenové atd.).

 

„Některé přírodní kameny byly též vystaveny různým přírodním vlivům a druhům záření, to však bylo přirozené a probíhalo hluboko uvnitř Matky Země a to před mnoha tisíci a miliony let“.